Ảnh mùng 8/3/3017 của thầy và trò trường THCS Quang Kim

Hoạt đông trải nghiệm của học sinh với hội thi làm bánh