Ảnh hoạt động Khai giảng năm học 201 - 2019

Ảnh hoạt động trong lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của thầy và trò trường THCS Quang Kim