Ảnh hoạt động của trường THCS Quang Kim 2017 - 2018

Ảnh Hoạt động thi văn nghệ ttrào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2017